Vēsture

 Biedrības “Cerība bērniem” darbība nesākās ar plašu vērienu. 1993. gada ziemā mēs vienkārši sākām veidot draudzību ar bērniem, kas ubagoja uz ielas, – iedevām viņiem pārtiku vai aizvedām uz tuvējo kafejnīcu pusdienās. Nākamajā tikšanās reizē mēs viņiem atnesām drēbes.

Mēs centāmies piepildīt bērnu vajadzības tik labi, cik varējām, un vienlaikus sapņojām par to, ka mums reiz būs vieta, kurp viņus aicināt. 1994. gada martā biedrību “Cerība bērniem” oficiāli reģistrēja divi britu skolotāji un divi vietējie mācītāji, un biedrībai izdevās noīrēt dzīvokli. Pirmos bērnus tajā mēs sākām uzņemt 1994. gada aprīlī.

Vīzija

 Mūsu mērķis ir sniegt cerību un atjaunošanu tiem Latvijas bērniem un ģimenēm, kuru dzīvē ir notikusi krīze nabadzības, pajumtes zaudējuma, slimības un/vai atkarības dēļ.

 Savā darbībā “Cerība bērniem” cenšas sekot Kristus piemēram un parādīt beznosacījuma mīlestību un žēlsirdību tiem, kas ir visneaizsargātākie pret pārmaiņām un nabadzību.

 Lai palīdzētu bērniem pilnā mēra attīstīt savas spējas, mēs cenšamies nodrošināt viņiem aprūpi un drošu vidi, lai  radītu apstākļus labas izglītības iegūšanai un veselīga dzīvesveida uzturēšanai.

Vērtības

 “Cerība bērniem” ir biedrība, ko nodibināja un vada dažādu draudžu un denomināciju kristieši. Mūsu motivācijas un iedvesmas avots ir tīrā, beznosacījumu, pašupurējošā un visu apklājošā Dieva mīlestība.

 Mēs esam apņēmušies atvērt durvis ikvienam grūtībās un trūkumā nonākušam bērnam un ikvienai šādai ģimenei neatkarīgi no rases, reliģiskās piederības, valodas prasmes vai seksuālās orientācijas.

Es esmu tik pateicīga “Cerība bērniem” darbiniekiem. Tieši šo cilvēku dēļ man ir tik daudz jauku atmiņu, ko pastāstīt ikvienam, kurš man jautā par manu bērnību.
— Olga, Rīga
 
Slide8.PNG

Please download our latest newsletter to keep up with reports and general information.

Ikviens zina par 7 pasaules brīnumiem, bet faktiski vajadzētu būt astoņiem, jo Cerība bērniem būtu iekļaujama šajā sarakstā.
— Artjoms, Rīga
Viņi deva mums otro iespēju un palīdzēja saprast, ka mēs varam būt labāki un ka visa pasaule nav tik ļauna, kā mums šķita.
— Gundars, Rīga